سرویس های کاهش پینگ چه کاری را انجام می دهند؟

بالا بودن پینگ یکی از مشکلات اصلی و مهم در زمینه بازی آنلاین در ایران می باشد. در این رابطه ، راه حل های مختلفی برای بهبود تجربه بازی بکار گرفته می شود که یکی از این راه حل ها، بهره مندی از سرویس های کاهش پینگ می باشد.

از این طریق این سرویس ها، شما می توانید تجربه بازی آنلاین خود را با پینگی پایینتر، بهبود بخشید. سرویس های کاهش پینگ نیز از طریق فروشگاه اورجینال کی با همکاری پردیس گیم بفروش می رسد.

سرویس های کاهش پینگ بصورت تک کاربره و دو کاربره در شرایط مختلف موجود می باشد و از طریق فروشگاه اورجینال کی، فروشگاه همکار پردیس گیم بفروش می رسد:


کاهش پینگ در بازی